MEG Office Nederland

Management en Relatiebeheer

MEG Office Nederland is o.a managementspecialist op het gebied van veranderingstrajecten voor bedrijven, organisaties, instellingen en de non-profit sector. MEG Office Nederland biedt het management inzicht in problemen op het gebied van bedrijfsvoering, zodat de manager beter kan omgaan met veranderingen en toenemende complexiteit binnen het bedrijf.

De praktijk leert dat bij veel bedrijven, organisaties en instellingen de betrokkenheid van medewerkers bij het tot stand komen van werkprocessen ver te zoeken is. Er is sprake van een beperkte arbeidscohesie, en teambuilding is ver te zoeken. Bedrijfsresultaten lopen terug en het bedrijf of de organisatie komt terecht in de alom bekende neerwaartse spiraal. Het spanningsveld neemt toe als het management aanleiding ziet voor managementveranderingen. Vaak uit zich dat bij de medewerker door een zgn. hakken in het zand houding en/of een ziekmelding. MEG Office Nederland biedt het management handvatten om die veranderingen toe te passen die nodig zijn voor een gezonde bedrijfsvoering.

MEG Office Nederland heeft naast de nodige managementervaring, ook ervaring opgebouwd op het gebied van marketingmanagement en relatiebeheer. MEG Office Nederland adviseert en organiseert activiteiten om klant en organisatie te binden.

Het verkrijgen van opdrachten is vaak een kwestie van gunnen. Het gunnen van een opdracht komt vaak voort uit het plezierige en warme contact tussen bedrijf en klant. Duidelijk mag zijn dat het een absolute voorwaarde is om permanent te werken aan een goede relatie met de klant. Belangrijk hierbij is dat het beheren van het klantenbestand goed en structureel georganiseerd moet zijn. Dat gaat uiteraard niet vanzelf, daar moet beleid op worden gemaakt. Beleid als het gaat om het tijdig ontwikkelen van producten: zoals een nieuwsbrief, incentive, speed date sessie, het sturen van een passende attentie, een clinics en/of de jaarlijkse golfdag. Uiteraard welke moet passen binnen de corporate identity van het bedrijf of onderneming.

MEG Office Nederland heeft de kennis in huis en kan het totale programma voor u verzorgen.